Tillkomsten av denna presentation härstammar från mitt intresse för 1930-talets klassiska filmer gjorda på Hyperionstudion och som presenterar Walt Disney´s bästa egenskaper. Huvudsakligen har jag försökt restaurera spridda uppgifter om kompositörer, arrangörer och exekutörer till de tidiga filmerna. Därför är har jag heller inte ansträngt mig att fylla på listan av filmer efter Walt Disneys död, utan stannar vid att visa på hans egna intentioner inför framtiden.

Tidigt fungerade Walt bättre som projektledare genom att till största delen vara innovativ och detta kan man med lite vilja följa. Företaget och dess medlemmar fick överta funktionerna när Walt skapade nya förutsättningar och sökte sätta ut nya landmärken.

Notera att intäkter som finns med i texten, gäller endast under den första period som filmen gick upp på biograferna, oftast endast första året. Det var dessa inkomster Disney kunde räkna med.

Censurnoteringarna har jag använt i dess vida bemärkelse. Det är såväl egna klipp gjorda i strategiskt syfte, liksom reell censur från respektive lands myndighetsutövning.

Kåge Klang intervjuad 2001 om W.D.


Kåge Klang 8 april 2008


1901 1919 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

1901


5 december. Walter Elias Disney föds i sovrummet på 1249 Tripp Avenue , Chicago , Illinois .

Som tonåring satte Walt och Walt Pfeiffer upp "That We Waltz" på lokala teatrar.

Första världskriget 1918Walt ljög om sin ålder, att han var född 1900, för att få tjänstgöring som fältchaufför för Röda korset. I december anländer han i krigets Frankrike. Han adopterade en herrelös hund som blev en älskad kamrat, men tyvärr inte överlevde till hans hemresa. Detta gav ett outplånligt intryck och kan ligga till grund för stor del av Walts förkärlek till hundhistorier såsom Lady och Lufsen.


En annan gestalt var hans farbror Elf , en luffare som kom och gick i barndomshemmet och gav Walt en blick in i fantasivärlden. Han tros ligga bakom Benjamingestalten och möjligen Syrsan i Gräshoppan och Myrorna, som i sin tur ligger till grund för Långben.
Detta år köper Walt sin första filmkamera.

1919

Walt ville jobba som politisk serietecknare, men fick arbete på reklamfirman The Pesmen-Rubin Agency, samma dag som Ubbe Iwwerks. Disney övertalar sin nya vän att ändra sitt namn till Ub Iwerks.
Han gjorde försök att animera urklippta figurer och tillsammans med Ub göra tecknad film. Tillsammans startade de Iwerks-Disney Commercial Art Studio.
Man höll igång endast några månader innan fick avlönat arbete på Kansas City Film Ad Company. Walt försökte förmå dem att även ge Iwerks arbete.
Nattetid gjorde han en filmer som han sålde till Newman Theater Company. Så tillkom Newman Laugh-o-grams. Filmerna blev bara någon minut långa och handlade ofta om problem och korruption i samhället. Även några sagor gjordes.

1921

Newman Laugh-o-grams var också lustig reklam med bråkiga siffror i telefonnummer som hade armar och ben. Filmerna blev populära i Kansas City. Han hoppade av teaterkompaniet (biografen?) och startade...

1922Laugh-o-gram Films inc. 30 cent per fot film exkl. vinstmarginal ,vilken han glömde att ta vid
första arbetet. Han sålde aktier till Kansas borgare för att klara finans. 250 dollar st. gav 15000
Brodern Roy fick tuberkulos.

Little Red Riding Hood 29 juli, 7 minuter
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks.
Övrigt: Med människor live och figurer tecknade direkt på filmen. Filmen har nyligen återfunnits och restaurerats.
Four Musicians of Bremen, aug.
Regi: Walt Disney:
Animation: Walt Disney och Rudolph Ising.
Jack and the beanstalk, sep.
Regi: Walt Disney.
Animation: Walt Disney, Rudolph Ising, Hugh Harman, Carman "Max" Maxwell, Lorey Tague och Otto Walliman.
Goldi Locks and the Three Bears, okt.
Regi: Walt Disney.
Animation: Walt Disney, Rudolph Ising, Hugh Harman, Carman "Max" Maxwell, Lorey Tague och Otto Walliman.
Puss in boots nov. 7 minuter.
Regi: Walt Disney.
Animation: Walt Disney, Rudolph Ising, Hugh Harman, Carman "Max" Maxwell, Lorey Tague och Otto Walliman.
Övrigt: Med människor live och figurer tecknade direkt på filmen. Filmen finns kvar.
Cinderella, dec.
Regi: Walt Disney.
Animation: Walt Disney, Ub Iwerks, Rudolph Ising, Hugh Harman, Carman "Max" Maxwell, Lorey Tague och Otto Walliman.

1923

Martha, a Song-o-Reel,
Övrigt: Filmen utgår från sången "Martha: Just a Plain Old Fashioned Name". Man gjorde även en Sing-A-Long för Carl Stalling till förmånligt pris. Troligen är det denna film som menas i annalerna. Stalling var organist på Isis-teatern i Kansas City. Han blev Disneys första kompositör.

Filmerna gick bra och visades dessutom i New York , Chicago och Philadelphia.
Dessvärre gick vinsten till aktieägarna och de svek honom med nytt kapital.
Skådespelarna undervisades av Disney i animation . Endast en aktieägare fortsatte att investera.
Walt hade varken säng eller studio. Han åt restmat från en grekisk restaurang.

Tommy Tuckers tooth- beställd av tandläkaren för 500 dollar.
Alices Wonderland pilotfilm för Alice-komedierna. Även kallad "Alice in Slumberland".
Regi: Walt Disney.
Kamera: Ub Iwerks och Rudolph Ising.
Tekniskt genomförande: Hugh Harman och Carmen Maxwell.
Skådespelare: Virginia Davis och hennes mamma, tillsammans med samtliga i studion.
Handling: Alice besöker Disneys tecknarstudio där tecknade figurer hoppar ner från papperet. På natten drömmer hon att hon är i Cartoonland och agerar med de tecknade figurerna. En av figurerna var en mus som man förstås har fått till den första Mickey Mouse.

Bankrupt våren 1923 . Flyttade till Hollywood med 40 dollar i fickan. Walt tog arbete som cowboystatist. Inneboende tre månader hos sin farbror i Edendale. Carmen Maxwell, Rudolf Ising och Hugh Harman följde också med, men för att starta Arabian Nights Cartoon Studio, senare Harman-Ising Studios. Disney ringde dem ibland för att få hjälp. Ub Iwerks följde efter först till hösten. Ub får 40 dollar i veckolön av Disney.

15 okt. Från sanatoriet hämtade Walt Roy som medarbetare. Walt hade skrivit till en mecenat i New York, Margaret Winkler, som lovade dem 1500 dollar för 6 Alice Wonderland-negativ och Virginia Davis skulle ha huvudrollen..

16 okt.Walt och Roy grundade Disney Brothers Cartoon Studio. Detta datum använder Disney senare som grundläggningsdagen av den världsberömda studion.

1924


Walt hyrde en liten lokal på 4651 Kingswell Avenue, för 10 dollar i månaden, som fick vara deras studio, till dess man hittade en större i grannskapet senare under året. Adress: 4649 Kingswell Avenue.
Alices day at sea 1 mars.
Regi och animation: Walt Disney.
Senare förbättrades delar av animationen av Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Roy Disney.
Skådespelare: Hunden Peggy och Virginia Davis .
Kostnad: 750 dollar. Inkomst: 1500 dollar men oförutsedda utgifter gav behov av lån. Hemligen lånade Walt 25 dollar av Roys fästmö. Carl Stalling lånade ut 275 dollar.
Övrigt: Kontraktet gällde också för Virginia Davis såsom huvudrollsinnehavare, vars familj hade flyttat med från Kansas city.
Alices spooky adventure 1 april.
Regi: Walt Disney.
Animation: Walt Disney och Rollin "Ham" Hamilton.
Kamera (live): Roy Disney.
Skådespelare: Virginia Davis, Leon Holmes och "Spec" O´Donell.
Övrigt: Bland grannskapets barn hittade man medaktörer till Davis. I filmen dyker en tecknad katt upp som motspelare. Den var inte tänkt att återkomma, men på begäran från finansiären blev detta den första återkommande tecknade figuren. "Julius, the Cat".
Alice wild west show 1 maj.
Regi: Walt Disney.
Animation: Walt Disney och Rollin "Ham" Hamilton.
Kamera (live): Roy Disney.
Skådespelare: Virginia Davis, Leon Holmes och Tommy Hicks.
Alices fishy story 1 juni.
Regi: Walt Disney.
Animation: Walt Disney och Rollin "Ham" Hamilton.
Kamera (live): Roy Disney.
Skådespelare: Virginia Davis, Leon Holmes, Tommy Hicks, Walt Disney och hunden Peggy.
Alice and the dog catcher 1 juli.
Regi: Walt Disney.
Animation: Walt Disney och Rollin "Ham" Hamilton.
Kamera (live): Harry Forbes.
Skådespelare: Virginia Davis, Leon Holmes, Tommy Hicks, Joe Allen och hunden Peggy.
Alice the peacemaker 1 aug.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks och Rollin "Ham" Hamilton.
Kamera (live): Harry Forbes.
Skådespelare: Virginia Davis, Leon Holmes och "Spec" O´Donnell.
Alice gets in Dutch 1 nov. på Picadilly Theatre, New York.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks och Rollin "Ham" Hamilton.
Kamera (live): Harry Forbes.
Skådespelare: Virginia Davis, Leon Holmes, "Spec" O´Donnell, David F. Hollander, Marjorie Sewell, Mrs Hunt och hunden Peggy.
Övrigt: Detta är den första av Disneys filmer att visas på Broadway. Filmerna hade varit gjorda i upptrampade spår och var mest löjliga. Denna film gjordes med all kraft för att göra slut på Margaret Winklers tveksamhet till de 5 sista. När Winkler såg filmen gillade hon vad hon såg och investerade 2000 dollar, eftersom kontraktet inte gällt denna film.
Alice hunting in Africa 15 nov.
Regi och animation: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper förbättrade delar av animationen.
Kamera (live): Roy Disney.
Skådespelare: Virginia Davis.
Övrigt: Filmen var gjord som den tredje i ordningen, men Margaret Winkler var missnöjd med resultatet. När delar av animationen ändrats blev hon nöjd och skrev kontrakt för ytterligare 6 Alice-filmer. Men trots briljanta idéer önskade Winkler livligare tecknad kvalitet. Walt visste tydligen alltid vad hon önskade, eftersom han själv inte riktigt var nöjd. Han anställde en professionell animatör, men lät Ub Iwerks överta den rollen. Walt älskade att göra narr och busstreck för den beskedlige Ub, som fogsamt tog emot, medan han tecknade uppemot 600 teckningar om dagen.

Roy och Walt kallade sig nu för Disney Productions.

Alice and the three bears 1 dec. på Bard's Hollywood Theatre.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks och Rollin "Ham" Hamilton.
Kamera (live): Roy Disney.
Skådespelare: Virginia Davis.
Alice the piper 15 dec.
Manus efter en dikt av Robert Browning "the Pied Piper of Hamelin"
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Roy Disney.
Skådespelare: Virginia Davis.

1925


Alice cans the cannibals 1 jan.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Mike Marcus.
Skådespelare: Virginia Davis.
Alice the toreador 15 jan.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Mike Marcus.
Skådespelare: Virginia Davis.
Alice gets stung 1 feb.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Mike Marcus.
Skådespelare: Virginia Davis.

Det var som om en ridå föll ner när Margaret Winkler gifte sig med Charles Mintz. Han tog över distributionen, vilket innebar att de fick pengar först när resultatet accepterats. Tidigare fick de pengar att göra film av.
Kontrakt skrevs dock för 18 filmer. 1800 dollar/ film och del av vinsten. Winkler önskade att bröderna skulle försöka få ner kostnaderna. Walt hade börjat inrikta sig på den tecknade delen, så det kunde bara bli fråga om att göra sig av med skådespelare. Från början hade Virginia Davis månadslön, men nu fick hon lön för de dagar hon arbetade. Eftersom man nu koncentrerade sig på den animerade biten, skulle hon endast få arbete en halv månad för de arton nya filmerna. Därför hoppade familjen Davies av och gjorde karriär som barnskådespelare på annan studio. Virginia Davis arbete senare tillfälligt på Disneys tuschavdelning.


Alice solves the puzzle, 15 feb.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Mike Marcus.
Skådespelare: 4-åriga Margie Gay.
Censur: Ocensurerad första perioden, därefter har man klippt bort Svarte Petters träben och när katten Julius blir full.
Övrigt: Svarte Petter fanns med tidigt. Denna film ska vara den första han medverkade i.

11 april giftermål mellan Roy och Edna.

Alices egg plant, 17 maj.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Mike Marcus.
Skådespelare: Dawn O´Day.
Övrigt: Under sökandet efter goda efterträdare till Virginia Davis fann man 6-åriga Dawn Paris, som tagit artistnamnet Dawn O´Day och senare Anne Shirley. Hon var redan en etablerad barnskådespelare. Under förhandlingarna med Dawns föräldrar, fick man använda sig av Margie Gay. Familjen krävde dock en lön som skulle räcka till hela familjens uppehälle, varför man behöll Margie Gay för återstoden av Alices äventyr.
Alice loses out, maj-juni.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Mike Marcus.
Skådespelare: Margie Gay.
Alice (gets) stage struck, 23 juni.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Mike Marcus.
Skådespelare: Margie Gay, Leon Holmes, Joe Allen och Marjorie Sewell.
Alice wins the derby, 12 juli.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Mike Marcus.
Skådespelare: Margie Gay.

13 juli giftermål mellan Walt och Lillian Bounds,, som arbetade på tuschavdelningen. Bröllopsresa till Lewiston, Idaho.
Deras nya familjestatus och att Roy tagit hand om administrationen, ändrade Walts beroende av honom. Vid flytten till den nybyggda studion på 2719 Hyperion Avenue, Silver lake district, L.A. kallade han den för Walt Disney studio.


Alice picks the champ, juli.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Rollin "Ham" Hamilton och Thurston Harper.
Kamera (live): Mike Marcus.
Skådespelare: Margie Gay.
Alice the jail bird, 15 sep.
Alice tin pony, 20 sep.
Alice chops the suey, 28 sep.
Alice plays cupid, 15 okt. Originaltitel: "Alice in love".
Alice rattled by rats, 15 nov.
Alice in the jungle, 15 dec.
Övrigt: För att täcka ekonomin återanvände man delar ur "Alice hunting in Africa" som man fått klippa en hel del från året innan.

1926


Alice on the farm, 1 jan;
Alices ballon race, 15 jan.
Alices (ornery) orphan, jan.
Alices little parade, 1 feb.
Alices mysterious mystery, 15 feb.

Clara Cleans Her Teeth, Live/tecknad beställd av Dr. McCrum i Kansas City.
Alice charms the fish, 6 sept.
Alices monkey business, 20 sept.
Alice in the wooly west, 4 okt.
Alice the fire fighters, 18 okt.
Alice Cuts the Ice, 1 nov.
Alice helps the romance, 15 nov.
Alices spanish guitar, 29 nov. 9 minuter.
Övrigt: Filmen har återfanns 1998 och donerades till George Eastman House i Rochester, N.Y. Filmen ska enligt bedömare varken vara speciellt intressant eller välanimerad, men har givetvis historiskt värde. Av de 56 Alicekomedierna har trettio filmer återfunnits.
Alices brown derby, 13 dec.
Alice the lumber Jack, 27 dec.

1927


Alice the golf bug, 10 jan.
Alice foils the pirates, 24 jan.
Alice at the carnival, 7 feb.
Alice´s rodeo, 21 feb.
Alice the collegiate, 7 mars.
Alice in the Alps, 21 mars.
Alices auto race, 4 april.
Övrigt: Den sista filmen med Margie Gay som Alice.
Alices circus daze, 18 april;
Övrigt: Alice roll övertogs av Lois Hardwick.
Alices knaughty knight, 2 maj.
Alices three bad eggs, 16 maj.
Alices picnic, 30 maj.
Poor Papa, 11 juni. Visad endast för distributör och Universal Pictures.
Övrigt: Carl Laemmle på Universal Pictures ville ha tecknad film av Charles Mintz distribution. Margaret Winkler föreslog Walt att helt övergå till tecknat och Laemmle skickade 2000 dollar för övergången. Disney visade dem "Poor Papa" med en ny figur, Oswald, the Lucky Rabbit, som Ub Iwerks hade gjort till ett självporträtt, men Universal gillade det inte. Filmen gillades heller inte av Mintz, så Walt förstörde den. Walt och Ub gjorde Oswald yngre och kvickare. Filmen gjordes om som näst sista i serien för att Disney då redan givit upp en fortsättning med figuren.
Alices channel swim, 13 juni.
Alice in the Klondike, 27 juni.
Alices medicine show, 11 juli.
Alice the whaler, 25 juli.
Alice the beach nut, 8 aug.
Alice in the big league, 22 aug.
Övrigt: Den sista Alicekomedien.

Trolley troubles, 5 sep. i New York.
Övrigt: Den andra filmen med Oswald ogillades också. Walt bestämde sig för att aldrig ta skapandet för lätt och ansträngde studion till sitt yttersta. Disneys film var revolutionerande i New York och rubbade landets balans inom filmområdet, eftersom man till dess hade sett sig som animationens huvudstad.
Oh Teacher!, 19 sept.
Övrigt: Den tredje filmen var tillfredställande för både Mintz och Laemmle.
The mechanical cow, 3 okt.
Great guns, 17 okt.
All wet, 31 okt.
The ocean hop, 14 nov.
The bankers daughter, 12 dec.
Empty socks, 12 dec.
Rickety gin, 26 dec.

Nu ville man inte längre ha Disneys autograf, utan Oswalds. Kommersen kring Oswald startades. Mintz levererade 2000 dollar för varje film, trots att summan varierade beroende på deras del av uthyrningen. En film levererades var 10 - 14:e dag. Walt övergav duplicering av teckningar. Alla teckningar skulle vara original. Tecknare var under året f.a. Ub iwerks, Friz Freleng, Ham Hamilton. Roy och Walt byggde var sitt eget hus runt studions hörn på Lyric Avenue, för vardera 7000 dollar. Ub Iwerks hade fått höjd lön till 120 dollar i veckan och en aktiebunt på 20 %. Charles Mintz visste att tecknarna var ovärderliga för bröderna Disney. Eftersom de varit så framgångsrika, riskerade de att bli betydligt svårare förhandlingspartners. Mintz försökte därför köpa över Ub och de andra tecknarna.

1928


Harem scarem, 9 jan.
Regi: Walt Disney.
Neck´n neck, 23 jan.
Regi: Walt Disney.
Ol´swimmin´ hole, 6 feb.
Regi: Walt Disney.

6 feb. Kontraktskifte: Walt ville ha 2500 dollar/ film och procent av intäkterna. Charles Mintz ville bara ge 1800 dollar av de 2250 man tidigare fick. Vilket var mindre än vad filmen kostade. Universal (eller Mintz) ägde Oswald och hade lyckats köpa alla tecknare utom Ub, Les Clark och Johnny Cannon. Om Walt inte accepterade budet skulle Mintz nya studio Snappy Comedies ta över, nu när man hade tecknare.
Africa before dark, 20 feb.
Regi: Walt Disney.
Rival Romeos, 5 mars.
Regi: Walt Disney.
Bright lights, 19 mars.
Regi: Walt Disney.

28 mars gav Walt upp Oswald, när han var i diskussion om kontrakt och om tecknarköpen med sin distributör i New York. Roy fick panik när han fick höra det per telefon. På tåget hem ritade Walt bl.a Mortimer Mouse.Studion förlorade mellan 4 och 12 tecknare, som hade köpts av distributören Charles Mintz till sitt bolag Snappy Comedies, men än hade man kontrakt kvar på dem. Under denna tid skulle de drivas till att göra de sista Oswaldfilmerna för Disney. När detta uppehöll tecknarna från spioneri, arbetade Ub Iwerks med Mortimer Mouse. Ub tyckte han liknade Walt. Lilly Disney döpte honom till Mickey Mouse.

Sagebrush Sadie, 2 april.
Regi: Walt Disney.
Ride´em plow boy,16 april.
Regi: Walt Disney.
Ozzie of the mounted, 30 april.
Regi: Walt Disney.
Hungry hoboes, 14 maj.
Regi: Walt Disney.

Plane crazy, Mimmi (Minnie) och KlaraBella (Clarabelle Cow).
15 maj förhandsvisas som stumfilm i biograf på Sunset Boulevard, L.A.
Regi: Walt Disney:
Animation: Ub Iwerks.
Musik: Carl Stalling.
Kostnad: 1772 dollar 89 cents.
Övrigt: Kom till pga Charles Lindberghs flygning och man använde skåpmat ur Oswaldfilmen "The Ocean Hop". Ub satt i Walts garage och gjorde 600 teckningar om dagen. 14400 teckningar gav 500 fot film. Morbror Herberts dotter sattes att tuscha Ubs teckningar till celler. När kontraktet med Charles Mintz så var över, filmade Walt dem över en natt. Man fick först ingen distributör. Mycket bra , tyckte MGM, men problemet var att ingen hört talas om Mickey Mouse och att man nu ville ha ljud. Carl Stalling komponerade musiken till premiären 28 maj 1929 i Hollywood.

21 maj patentskyddas Mickey Mouse och den 26:e tillförsäkras alla kopierättigheter till "Plane crazy"

Oh, what a knight, 28 maj.
Regi: Walt Disney.
Sky scrappers, 11 juni.
Regi: Walt Disney.

Tecknarna som köpts upp av Charles Mintz lämnar studion.

the Fox chase, 25 juni.
Regi: Walt Disney.
Tall timber, 9 juli.
Regi: Walt Disney.
Sleigh bells, 23 juli.
Regi: Walt Disney.
Poor papa, 6 aug.
Regi: Walt Disney.
Övrigt: Filmen var en återtecknad variant av den tidigare förstörda provfilmen från året innan.
Hot dogs, 20 aug.
Regi: Walt Disney.

Skeleton Dance. 22 aug. Den första


Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks.
Musik: Carl Stalling.
Dirigent: Carl Edouarde dirigerar. Edvard Griegs " i Bergakungens sal" och Saint-Saëns "Danse macabre".
Kostnad: 6500 dollar.
Övrigt: Kom till på förslag av Carl Stalling. Men Powers ville absolut inte ha Silly Symphonies. Walt hade blivit osäker till Ubs förvåning. Ub som instinktivt försvarade sig, gentemot Walts smådjävliga attityd, missuppfattade Disney att han skulle ha illvilliga avsikter med att fråga om filmen, så han undvek att ha någon åsikt. Fred Miller visade den på Carthay Circle Theatre med stora skyltar. Först när Powers ändrat sig om vinstmöjligheten började även Walt misstro honom. Powers började skicka några 3000 dollar och en gång t.o.m. 5000.

Gallopin´ Gaucho, Förhandsvisas 28 augusti i Los Angeles.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks.
Musik: Carl Stalling.
Kostnad: 2500 dollar.
Censur: Musse rökande och Mimmi dansande tango.(0:13)
Övrigt: Påbörjad i juni. Parodi på "the Gaucho" med Douglas Fairbanks. Den andra Mussefilmen fick heller ingen distributör. Walt ville ha 3000 och kontrakt på minst 24 filmer i serien. Walt menade att problemen uppstod vid förvirringen av ljudfilmens genombrott. Carl Stalling komponerade musiken till premiären 1929 .

Steamboat Willie, Förhandsvisas 18 nov. på Colony theatre New York.
Manus: baserad på Buster Keatons stumfilm "Steamboat Bill, Jr."
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks, Les Clark, Johnny Cannon och Wilfred Jackson.
Musik: Carl Stalling, Walt Disney och Wilfred Jackson.
Dirigent: Carl Edouarde.

Censur: Musse svingar en katt i svansen, spelar säckpipa på en gås och drar i de ammande kultingarnas knorrar.(0:16)
Övrigt: Filmen var den första tecknade film som synkroniserade ljudet med filmens agerande. Disney gjorde försök att göra ljud till filmen och klarade synkroniseringen med hjälp av en metronom till viss mängd filmrutor. Wilfred Jackson spelade "Turkey in the Straw" på munspel och Ub Iwerks trummor. Johnny Cannon gjorde ljudeffekter, bl.a. gonggong på studions spottkopp. Walt stod för dialogen, eller snarare utrop, stön och liknande. Walt var osäker om folk skulle tro att en tecknad figur kunde ge ifrån sig ljud. Ingen hade tidigare sett teckningar göra så och det var inte självklart att folk skulle låta sig luras. Walt var mån om att det skulle kännas naturligt. Sedan när några scener var färdiga gjorde man en test inför fruarna. Man riggade upp projektorn utanför ett fönster för att eliminera ljud från den, liksom en mikrofon inne på Walts kontor där ljuden gjordes. Därifrån kunde de se baksidan av filmduken genom glasdörren.Var och en fick gå in och se det märkliga, medan de övriga gjorde de resterande ljuden. När Jackson gick in var där ingen musik, eftersom det varit hans del, men det övertygade dem alla att det skulle fungera. De provade även på fruarna, men de tyckte dock att det lät förskräckligt.

Walt tog filmen med till New York för att få tag på ett ljudsystem och på vägen hämtade han Carl Stalling i Kansas. Stalling komponerade i 72 timmar med bl.a. "Turkey in the straw" och "Steamboat Bill".
Ljudet spelades in på Cinephone vilken Pat Powers kopierat efter filmljudssystemet på RCA och han behövde en film för marknadsföring av systemet. Han erbjöd Walt 1000 dollar och procent men Roy tyckte att priset var för lågt.

Ljudinspelning gjordes i september med dirigent Carl Edouarde. En 17-mannaorkester, 3 trapdrummers och ljudeffektmän skulle avlönas. Den första inspelningen lyckades orkestern inte synkronisera, så för att få råd till ytterligare en inspelning, ringde Walt till Roy och bad honom sälja hans bil. För att synkroniseringen skulle fungera filmade Walt en tecknad studsande boll i nedre hörnet av filmen och inspelningen fungerade perfekt.

Utan distributör vände Disney sig till Harry Reichenbach, som ägde Universal Studios "Colony Theatre" i New York. Han menade att det var meningslöst att söka efter distributör innan publiken hade sett filmen. Disney fick otroliga 1000 dollar för endast två veckors visning. Den visades som förfilm åt "Gang War", men publiken mindes bara "Steamboat Willie" efteråt.

Det upphettade mottagandet på premiären, gjorde att alla kritiker bänkade sig dagen därpå. Plötsligt hade man rusning av distributörer. Charles Mintz och Universal ville köpa Disney dyrt, men Disney skrev kontraktet med Powers för att få ensamrätt till Cinephone i ett år och erbjöds 3000 dollar till. Powers betalade dock aldrig ut några pengar. Enligt beräkningar som Variety gjort skulle de tjänat 40 000 dollar per film. Roy träffade Powers för att se räkenskaperna men blev förvillad. Detta irriterade troligen även Walt, som börjat gorma och kritisera Ubs teckningar så högljutt att Walts fru ibland vaknade i huset intill. Walt trodde inte att han överdrev. De kände varann så väl att Ub skulle klara kritiken.

30 dec. Gallopin' Gaucho, nu med ljud, har premiär på Mark Strand Theater i New York City.


Roy engagerade advokat Gunther Lessing som tidigare företrätt revolutionären Pancho Villas dödsbo.
Musiken till de flesta tidiga Silly Symphony har gjorts av Frank Churchill och Leigh Harline .

1929

Barn Dance, 14 mars.
Regi: Walt Disney.
Animation: Ub Iwerks.
Musik: Carl Stalling
Kostnad: 2500 dollar.
Opry House, och Kat Nipp. 28 mars.
Regi: Walt Disney.
Musik: Carl Stalling.

When the cats away, 11 april (eller 3 maj).
Regi: Walt Disney.
Musik: Carl Stalling.
Censur: Inledningsscen med Kat Nipp drickande sprit.(0:24)
Övrigt: Filmen är samma historia som "Alice rattled by rats"
Barnyard battle, 25 april.(eller 10 okt.)
Regi: Bert Gillett.
Music: Carl Stalling.
Censur: Våldsamma rekryteringsscener till Första världskriget.(1:31). I Tyskland har den varit helt censurerad.
Övrigt: Den första film som inte regisserades av Walt.
Plow Boy och Klasse (Horace Horsecollar). 9 maj (eller 28 juni).
Regi: Walt Disney.
Musik: Carl Stalling.
Karnival Kid 23 maj (eller 31 juli).
Regi: Walt Disney.
Musik: Carl Stalling.
Övrigt: Musse säger sina första ord. "Hot Dog".
Mickeys follies och Patricia Pig. 26 juni (eller 28 aug.)
Regi: Wilfred Jackson.
Musik: Carl Stalling.
Censur: Patricia Pigs insats i filmen, liksom några gags.
Övrigt: I filmen ingår sången "Minnie´s Yoo-Hoo", vilken blivit ledmotiv för "Mickey Mouse Club".
Mickeys choo-choo 20 juni (eller 1 okt.)
Regi: Walt Disney.
Animation: Ben Sharpsteen.
Musik: Carl Stalling.
Jazz fool 5 juli (eller 15 okt.)
Regi: Walt Disney.
Musik: Carl Stalling.
Haunted house, 1 aug (eller 2 dec.)
Regi: Walt Disney.
Musik: Carl Stalling.
Övrigt: I filmen återanvänds lite skelett från "the Skeleton Dance".
Wild Waves, 15 aug. Gillett.
Musse sjunger "Rocked in the Cradle of the Deep."


El Terrible Toreador, 7 sep.
Regi: Walt Disney.
Musik: Carl Stalling.
Springtime, 24 okt.
Regi: Ub Iwerks (eller Walt Disney ).
Musik: Carl Stalling.
Hells bells, 30 okt:
Regi: Ub Iwerks.
Musik: Carl Stalling.
Jungle rhythm 15nov.
Regi: Walt Disney.
Musik: Carl Stalling.
Censur: Filmen var ett tag bannlyst på Disney Channel, eftersom man var övertygad om att filmen innehöll karikatyrer av kannibaler. Sen upptäckte man sitt misstag.
Övrigt: Första filmen med Musses musiktema.
Merry Dwarfs, 16 dec.
Regi Walt Disney.
Musik: Carl Stalling.
Övrigt: Filmen innehåller surrealistiska experiment, när dvärgarna blir fulla, vilket förebådar motsvarande surrealistiska scenerna i Dumbo.

Walt Disney 1930-39 Walt Disney 1940-49 Walt Disney 1950-59 Walt Disney 1960-1990