Krazy Kat, med original av George Herriman,
regisserat av Freja Segerström.